Van Engelen & Evers B.V.
Industrieweg 64
5591 JL Heeze
KvK nummer: 17001361

» Algemene voorwaarden
» Privacy Policy

Klantenservice verloopt via ons zusterbedrijf Nominette B.V.
Tel.: 040-7920038
E-mail: info@legernaamlint.nl
 1. Gebruik
  Legernaamlint.nl streeft ernaar om de privacy van alle bezoekers van onze website www.legernaamlint.nl te garanderen. De door u aangeleverde informatie zal nooit met derden worden gedeeld. Lees het onderstaande privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en beschermd.

  Door deze website te gebruiken en orders te plaatsen, stemt u in met het verzamelen van uw gegevens en gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden voor de overdracht van gegevens conform de voorwaarden van dit privacybeleid. Gebruik de website niet als u het hier niet mee eens bent.
 2. Gegevens die we van u verzamelen
  Wanneer u de website www.legernaamlint.nl bezoekt, zich aanmeldt of producten bestelt, kan het zijn dat u wordt gevraagd naar specifieke persoonsgegevens, waaronder uw naam, contactgegevens en bankgegevens. Legernaamlint.nl heeft in geen geval toegang tot uw bankgegevens en ons betalingssysteem is streng beveiligd.

  Wel kan er informatie worden verzameld over de manier waarop u de website gebruikt en kan informatie over berichten die u per e-mail of post naar ons verstuurt, worden bewaard.

  Zorg dat u altijd een geldig e-mailadres opgeeft. Als u dat niet doet, kunnen we uw bestelling niet accepteren. Stel ons direct op de hoogte wanneer uw e-mailadres en/of leveringsadres is of zal worden gewijzigd tussen het moment van bestellen en de levering van uw bestelling. Als u dat niet doet, kunnen we niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet-nakomen van onze verplichtingen als gevolg van deze onaangekondigde wijziging.

  Heeft u nog vragen? Neem dan direct contact met ons op info@legernaamlint.nl
 3. Beperkingen
  Van Engelen & Evers BV is eigenaar en exploitant van deze website. Alle inhoud op deze website is beveiligd en valt onder de wet- en regelgeving met betrekking tot copyright en handelsmerken. Niets van van Engelen & Evers BV. mag worden gekopieerd, verstuurd, verspreid, gereproduceerd, heruitgegeven of geüpload, of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 4. Gebruik van uw gegevens
  Uw gegevens stellen ons in staat om u toegang te geven tot de onderdelen van onze website en u de door u bestelde goederen te leveren. Ze stellen ons bovendien in staat om contact met u op te nemen wanneer dat nodig is in het kader van uw bestellingen. We zullen de gegevens die worden verzameld bovendien gebruiken en analyseren om onze dienstverlening te ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen. Meer specifiek kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen naar uw mening over onze diensten en u zo nu en dan op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen of ontwikkeling op onze website of in onze dienstverlening. Bovendien kunnen we uw gegevens, op basis van vrijwillige aanmelding, gebruiken om u per e-mail op de hoogte te houden van interessante producten of diensten in ons aanbod. Als u hierover op een later moment van mening verandert, kunt u ons dat laten weten.
 5. Beëindiging
  Deze overeenkomst kan door beide partijen op elk gewenst moment worden beëindigd.
 6. Inzage, wijziging en beveiliging
  U hebt het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien en kunt ons verzoeken om eventuele wijzigingen aan te brengen om te zorgen dat deze juist en recent blijven.

  Wij beschikken over veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van uw gegevens tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettig gebruik, onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging. We kunnen niet garanderen dat onze website altijd beschikbaar is en geen fouten vertoont, noch dat deze vrij zal zijn van virussen of enige andere schadelijke elementen.
 7. Standaard verkoopvoorwaarden
  Prijzen en voorwaarden kunnen variëren. Het wordt aangeraden om deze te controleren voordat u een nieuwe bestelling plaatst. Alle rechten, overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Prijzen zijn inclusief btw en leveringskosten. Levering vindt plaats per post. Legernaamlint.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van organisatorische problemen bij postbedrijven in Nederland Legernaamlint.nl is niet aansprakelijk voor langere leveringstijden, beschadiging of verlies door het postbedrijf.

  Op deze website worden uitsluitend bankbetalingen geaccepteerd. U ontvangt per e-mail bericht zodra de betaling is ontvangen.

  Omdat de etiketten speciaal voor u worden gemaakt en voor geen ander doel kunnen worden gebruikt, is Legernaamlint.nl niet aansprakelijk als u van gedachte verandert, noch voor spelfouten, kleur- of lettertypewijzigingen, tenzij u de gecorrigeerde gegevens nog op de dag van bestelling aan ons doorgeeft. U krijgt geen geld terug voor uw bestelling als u de gebruiksinstructies niet hebt gevolgd.

  Kleine verschillen in kleur en lettertype kunnen voorkomen.

  In alle andere gevallen zal het product opnieuw worden gemaakt zodra de betaling daarvoor is ontvangen.

  Elke bestelling wordt binnen de op de website vermelde termijn verstuurd. Als een product tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van voorraadtekorten, zult u daar direct van op de hoogte worden gesteld. Als het bestelde product niet kan worden geleverd, zult u daar per e-mail van op de hoogte worden gesteld. Indien we er niet in slagen om tot overeenstemming te komen over een alternatief product of wanneer dit alternatieve product ook niet leverbaar is, zullen reeds uitgevoerde betalingen worden teruggestort.

  Alle leveringen worden naar het leveringsadres verstuurd dat door u op de bestelling is aangegeven. Legernaamlint.nl is niet aansprakelijk voor het niet-leveren van een product als het leveringsadres onjuist is, tenzij dit het gevolg is van fouten onzerzijds. In het laatste geval zullen we ervoor zorgen dat zo snel mogelijk een identiek product zal worden geleverd.
 8. Bijzondere bestellingen
  Legernaamlint.nl kan alleen etiketten leveren in Nederland en België. Als u producten wilt ontvangen in een ander land, dient u eerst contact met ons op te nemen. Alleen in uitzonderlijke gevallen en na schriftelijke overeenkomst per post kan Van Engelen & Evers BV leveren naar het desbetreffende land regelen. De eventuele extra kosten dienen vooraf te worden betaald conform de gemaakte afspraak met Van Engelen & Evers BV. Van deze betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail.
 9. Betaling
  Voor elke bestelling die u plaatst, ontvangt u een e-mailbevestiging met uw ordernummer, bestelgegevens en betalingsbevestiging (via IDEAL of Bancontact). Omdat we uitsluitend persoonlijke etiketten en producten leveren, kan de productie pas worden gestart nadat de betaling is ontvangen.

  We zorgen ervoor dat uw bestelling wordt uitgevoerd via een beveiligde verbinding. We zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die ontstaat wanneer derden onbevoegd toegang krijgen tot de gegevens die u over deze beveiligde verbinding verstuurt. De beschikbare betalingsvorm staat op de website vermeld.
 10. Bestellen
  De technische stappen die u als koper moet uitvoeren om via de website een bestelling te plaatsen, staan hieronder beschreven: Stap 1: Voeg het gewenste artikel toe aan uw winkelwagen Stap 2: Maak een gebruikersaccount of profiel aan met alle verplichte betalings- en verzendgegevens (verplichte velden zijn gemarkeerd met een *). U bent als koper zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u opgegeven gegevens. Plaats geen bestelling als deze gegevens onjuist zijn. Stap 3: Kies de betalingsmethode IDEAL of Bancontact en bevestig de besteldetails. Stap 4: Voer uw betalingsgegevens in en bevestig de betalingsdetails.
 11. Minimumleeftijd
  a) Indien u een bestelling plaatst met producten waarvoor een minimumleeftijd geldt, wordt u bij het plaatsen van de bestelling gevraagd te verklaren dat u de vereiste wettelijke leeftijd hebt voor het aanschaffen van de producten.

  b) Als de verkoper constateert dat de koper niet aan de wettelijke leeftijdseisen voor het bestellen van specifieke producten voldoet, heeft verkoper het recht om de bestelling zonder kennisgeving te annuleren.
 12. Overmacht
  De verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet nakomen van zijn verplichtingen als dit het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van verkoper liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot force majeure, arbeidsconflicten, ongevallen, oorlog, brand, communicatie-, telecommunicatie- of computerstoringen, fabrieks- of machine-uitval of tekorten aan of het niet voorhanden zijn van natuurlijke grondstoffen. In dergelijke gevallen zal verkoper het recht hebben zijn verplichtingen op te schorten.
 13. Geldigheid
  De beslissing van een bevoegde rechtbank dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, die onverminderd van kracht blijven, met uitzondering van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, als ware de overeenkomst gesloten zonder de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling.
 14. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
  De verkoper heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Dit is echter niet van invloed op de voorwaarden die door koper zijn geaccepteerd op het moment van bestellen.
 15. Toepasselijk recht
  De interpretatie en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden wordt beheerst door het Nederlands recht en zal onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht van de Nederlandse rechtbanken.